© zwrotpodatkuzanglii.co.uk
Sposób użycia kalkulatora:

1. Wybierz odpowiedni rok podatkowy
2. Wpisz dochód brutto*
3. Wpisz pobrany podatek*
4. Naciśnij na przycisk "Policz"
5. Nadpłacony podatek pojawi się w pozycji "Zwrot podatku".

*W przypadku kilku prac na kontrakcie w danym roku podatkowym należy zsumować dochód brutto z wszystkich prac wykonywanych w danym roku podatkowym (taka sama procedura obowiązuje przy określaniu po branego podatku).
W przypadku pobierania Jobseeker's Allowance dane z P45 (na potrzeby obliczeń) należy traktować jako dane ze zwykłego P45 z pracy na etacie.